Projekty EU

 Výsledek obrázku pro evropská unie evropský sociální fond operační program zaměstnanost

Název projektu:                               Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy PLATINUM NATURAL s. r. o.

Číslo projektu:                                 CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013400

Popis projektu:               

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců, a to prostřednictvím zvýšení odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků, čímž dojde k zajištění souladu kvalifikační úrovně pracovní síly s potřebami zaměstnavatele ve vztahu k aktuálním požadavkům trhu práce.

Cíle projektu:

Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce a zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 


 

Výsledek obrázku pro evropská unie evropský sociální fond operační program zaměstnanost

Název projektu:                               Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Platinum Natural s.r.o.

Číslo projektu:                                CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005090

Popis projektu:               

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti - zaměstnanci zvyšují svůj odborný potenciál, nezbytný pro naplňování prorůstové strategie zaměstnavatele.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.

 


Název projektu: Modernizace zastaralého areálu v Lomu u Mostu

Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0003034

Podporováno z evropských fondů pro regionální rozvoj

Podstatou projektu je modernizace prostorově a technicky nevyhovujících brownfieldových

objektů, které se nachází v bývalém výrobním areálu v Lomu u Mostu.

Hlavním cílem projektu je modernizace areálu, kde probíhá rekonstrukce zchátralých areálů a

demolice jednoho objektu.

Cíle projektu jsou:

Hlavním cílem projektu je modernizace areálu, kde probíhá rekonstrukce zchátralých areálů a

demolice jednoho objektu.

- vybudování vlastního výrobního areálu firmy

- pokrytí vysoké poptávky po produktech kvalitních potravin pro domácí zvířata

- vytvoření nových pracovních míst v hospodářsky problémovém regionu s nadprůměrnou

nezaměstnaností

- zvýšení tržeb žadatele

- zvýšení potenciálu žadatele na trhu

- ušetření ekvivalentní plochy zelené louky

- efektivnější využívání infrastruktury

- zlepšení estetického dojmu v oblasti

- zlepšení životního prostředí

- prevence potenciálního rizika degradace konstrukce podnikatelského objektu