Produkty měsíce: Platinum Beef se slevou 5 %.   

Reklamační řád

  1. Všeobecná ustanovení

1.1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace”) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a zák. č. 634/1992 Sb. (o ochraně spotřebitele). 

1.2 Tento reklamační řád je dostupný na internetových stránkách obchodu www.krmivo-platinum.cz 

  1. Uplatnění reklamace 

2.1 Kupující uplatní reklamaci u prodávajícího, a to v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. 

2.2 Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamace, zejména doložit datum koupě, a to předložením prodejního dokladu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.  

2.3 Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození a znehodnocení.  

2.4 Zboží je z hygienických důvodů k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné.  

  1. Lhůta pro uplatnění práv 

3.1  Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.  

3.2 Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.  

3.3 Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.  

3.4 Lhůtu pro uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení živnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím. 

  1. Vyřízení reklamace

4.1 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnou bezodkladně, ve složitějších případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uveden datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení.  

4.2 Reklamace včetně odstranění vad musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.  

4.3 Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat ne účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu dodatečnou lhůta k převzetí zboží.  

4.4 U zamítnutých reklamací mohou být prodávajícím účtovány náklady na reklamační řízení a manipulační poplatky.  

  1. Zvláštní ustanovení 

5.1 Prodávající neodpovídá za vady v případě, že je vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny.  

5.2 Prodávající neodpovídá za vady v případě, jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím.  

5.3 Prodávající dále neodpovídá za vady v případě, že vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti).  

5.4 Prodávající neodpovídá za vadu, jež je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladování, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením.  

5.5 Prodávající dále neodpovídá za vadu, která vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.  

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem   

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web využíváme, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři mohou zkombinovat tyto údaje s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které jste získali v důsledku toho, že využíváte jejich služby.

Podrobné nastaveníPovolit vše